سرقت علمی در پایان نامه محرومیت به دنبال دارد

تقلب در پایان نامه ها محرومیت تحصیلی به دنبال دارد معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم گفت : در صورتی که کشف شود پایان نامه و رساله ای فاقد اصالت بوده یا سرقت علمی شده است ضمن ابطال پایان نامه دانشجو اخراج یا به مدت ۵ سال از تحصیل محروم می شود   حسین سیمایی صراف با اشاره به …

تحلیل آماری تصاویر پزشکی با استفاده از الگوریتم هوشمند(مهندس علی عابدی)

تحلیل آماری تصاویر پزشکی با استفاده از الگوریتم هوشمند(مهندس علی عابدی) دانلود پیش نمایش برای ثبت درخواست خرید پروژه “تحلیل آماری تصاویر پزشکی با استفاده از الگوریتم هوشمند”،خواهشمندیم فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .

مدیریت فروش الکترونیک به شکل مجازی در حوزه تجهیزات پزشکی(مهندس علی عابدی)

مدیریت فروش الکترونیک به شکل مجازی در حوزه تجهیزات پزشکی(مهندس علی عابدی) دانلود پیش نمایش برای ثبت درخواست خرید پروژه مدیریت فروش الکترونیک به شکل مجازی در حوزه تجهیزات پزشکی”،خواهشمندیم فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .