در هر کجای کشور که هستید کافیست با ما تماس برقرار کنید تا تیم کمک پروژه نرم افزار مربوطه را به همراه خود آموز آن برای شما پست کند
در ضمن تیم کمک پروژه با داشتن مدرسین مجرب در زمینه نرم افزار های مهندسی اقدام به آموزش نرم افزار می نماید