تیم کمک پروژه با دسترسی به جزوه های اساتید معتبر دانشگاه شریف، آمادگی ارسال آنها را در کوتاه ترین زمان ممکن دارد