دعوت به همکاری

برای پیوستن به تیم کمک پروژه،خواهشمندیم روی لینک “فرم تقاضای همکاری” کلیک نمایید   تیم کمک پروژه شامل برترین و کارکشته ترین کارشناسان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از بهترین و برترین دانشگاه های سراسر کشور همچو صنعتی شریف ، علم و صنعت ، دانشگاه تهران ، پردیس شریف ، امیرکبیر ، شهید بهشتی ؛ نوشیروانی بابل ، علوم پزشکی و …