به دلیل تفاوت های ماهیتی از ظاهر آسان و جذابی نسبت به سایر رشته های برخوردار است ولی در عمل برای موفقیت در کنکور و تحصیل در آن نیازمند توانمندی های هوشی و ذاتی خواهید بود که می تواند تضمین کننده موفقیت یا شکست شما در این رشته باشد
دروس پیش نیاز ۲۲ واحد
اصول حسابداری ۲ واحد
اقتصاد برای مدیران (۱) ۲ واحد
اقتصاد برای مدیران (۲) ۲ واحد
کاربرد آمار در مدیریت ۲ واحد
مدیریت تولید وعملیات ‌۲ واحد
اصول بازرگانی و تجارت ‌۲ واحد
سیستمی ۲ واحد
تکنولوژی نوین اطلاعات ‌۲ واحد
تحقیق درعملیات ۲ واحد
مبانی رفتارسازمانی ۲ واحد
روش تحقیق در علوم اجتماعی ۲ واحد
دروس اختصاصی مشترک ۲۲ واحد
مدیریت سازمانهای پیچیده ۲ واحد
مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی ۲ واحد
مدیریت منابع مالی: حسابداری مدیریت ‌۲ واحد
مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت: (‌۲ واحد )‌ نگرش
مدیریت تکنولوژی: مدیریت تکنولوژی و نوآوری ‌۲ واحد
مدیریت طرح های توسعه ‌۲ واحد
مدیریت بازار: بازاریابی ۲ واحد
بازرگانی بین المللی ۲ واحد
مدیریت اطلاعات: ‌سیستم های اطلاعات مدیریت ‌۲ واحد
مهارتهای مدیریتی با مسایل جاری: مهارتهای عمومی مدیریت (‌مجموعه کارگاههای آموزشی )۲ واحد
مسایل جاری مدیریت اجرایی (سمپوزیوم) ۲ واحد
دروس اختیاری ۶ واحد
مجموعه الف
مدیریت استراتژیک –تحلیل محیط داخلی و بین المللی ‌۲ واحد
‌مدیریت استراتژیک ‌۲ واحد
مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک ۲ واحد
مجموعه ب
مدیریت تولید و عملیات-پژوهش عملیات پیشرفته ‌۲ واحد
مدیریت واحد های خدماتی ۲ واحد
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته ‌۲ واحد
مجموعه ج
مدیریت بازاریابی و صادرات – مدیریت استراتژیک بازاریابی ۲ واحد
تحقیقات بازار یابی ‌۲ واحد
مسایل بازاریابی بین المللی و صادرات ۲ واحد
مجموعه د
ترکیبی از عناوین درسی سه مجموعه فوق ‌
پروژه پایان نامه (‌تحقیق و تهیه طرح )‌ ۴ واحد
رشته مدیریت
مدیریت علم اداره و هدایت سازمانهاست. به گونه‌ای که موجب افزایش بهره‌وری ، کارایی و اثر بخشی آنها گردد. به عبارت دیگر مدیریت، دانش بین رشته‌ای است که از علوم مختلف مانند ریاضیات، جامعه‌شناسی و روانشناسی برای بهبود عملکرد سازمانها یاری می‌جوید
رشته مدیریت در کشور ما دارای شاخه‌های متعددی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی، جهانگردی ، بیمه ، بیمه اکو، امور گمرکی و امور بانکی اشاره کرد و همچنین از شاخه‌های تخصصی‌تری مثل مدیریت کمیسریای دریایی و یا اداره امور بیمارستانها نام برد